Els menús

Menús

Menjador

L´horari serà, durant tot el curs, de 14 a 16 h.


Per tal de potenciar l´autonomia en hàbits d´higiene es rentaran les dents després de dinar. Per aquest motiu, tots els infants que quedin cada dia o esporàdicament a dinar hauran de dur:

- Un tassó de plàstic.
- Un raspall de dents.
- Una pasta de dents.
(Totes les coses han de dur el nom posat)

Aquest material quedarà a l´escola i vos informarem de quan s´han de dur
recanvis.

Cada dia després de dinar i rentar-nos les dents, amb la monitora o la mestra, els
infants que quedin a dinar podran fer diferents activitats:

- Dibuixos.
- Construccions.
- Relaxació.
- Jocs de pati.
- Contes.
- Cinema.
- Etc..

Aquestes activitats aniran variant depenent dels dies de la setmana, i dels 

interessos dels infants. 

Les mestres cobriran el torn de menjador amb una monitora, els torns són els següents: 

 Dilluns   Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 
 Bàrbara  Marina  Lina  Maria Francisca  Neus Sureda

Pensau a respectar els horaris, també pensau a avisar durant l´entrada dels 
infants a les aules dels canvis del menjador, ja que s´han d´encarregar els 
menús. QUOTA MENJADOR CURS 2015-2016
COL.LEGI SANT FRANCESC D'ASSIS DE SON SERVERA 

Els preus del servei de menjador són els mateixos que el curs passat i el centre ha decidit assumir augment dels costos del servei en concepte del 2,2 per cent d´augment d´IPC. 

Aquest fet, juntament a que l'any passat el preu del menjador també es va congelar vol atendre la conciliació de la vida laboral i familiar de les famílies dels nostres al.lumnes i és una aposta de la titularitat del nostre Centre per ajudar a les famílies en aquesta difícil situació econòmica qie tots vivim. 
 
Per aquest nou curs escolar el servei de menjador ofereix dues possibilitats de pagament: 


A) PAGAMENT DOMICILIAT PER MENSUALITATS AVANÇADES. 

Nova modalitat de pagament amb l´avantatge d´un preu fixe mensual més
econòmic. Amb aquest modalitat de pagament el preu del menú diari és de 6 Eur.

A partir del tercer dia de no assistència a classe de l´alumne es podrà demanar a
l´administració del Centre la devolució dels dies.

 MES COMPLET 4 DIES FIXES3 DIES FIXES2 DIES FIXES 
SETEMBRE
DESEMBRE
GENER
ABRIL
JUNY


90 Eur 
 

72 Eur  

 

54 Eur
 

36 Eur

 MES COMPLET 4 DIES FIXES3 DIES FIXES2 DIES FIXES 
OCTUBRE
NOVEMBRE
FEBRER
MARÇ
MAIG


126 Eur 
 

96 Eur  

 

72 Eur
 

48 Eur


B) PAGAMENT PER DIA O ESPORÀDIC.

Amb aquesta modalitat de pagament el preu del menú diari és de 6,50 Eur.