Escola matinera

Tots els dies lectius hi ha servei d'escoleta matinera gratuita i subvencionada per l'ajuntament de Son Servera, l'horari és de 7:30h a 8:30h.