Tutories

Infantil

2 anys 

3 anys 


4 anys 

Bàrbara Riera Nebot, dimarts de 14 a 15 h.

5 anys 

Carme Servera Morey, dimecres de 14 a 15 h.

Suport  
 

Mestra de suport Neus Marcos Brunet.

Mestra AL Marina Serra Vivas.

Mestra d'anglès Mª Francisca Llompart Mas.
 

Direcció

Direcció Carme Servera Morey, dimecres de 10’15 a 11 h.