Història

El setembre de 1882 la comunitat de Religioses Franciscanes Filles de la Misericòrdia fundà una casa a Son Servera, demanada per les autoritats, per atendre les necessitats del poble de curar i consolar els malalts i ensenyar als infants la doctrina cristiana. 

La primera casa, on visqueren set anys, era al carrer Nou, tenia dues aules, una per a nines més grans i l'altre per a pàrvuls. Després es varen traslladar al carrer Dr. Esteva, on està l'escola actualment. 

El nombre d'habitants anava en augment, i davant la necessitat d'engrandir les aules varen comprar una casa a devora el convent. A la planta baixa s'hi va edificar una aula de pàrvuls, i algunes dependències reservades per a la Congregació. En el pis superior, una altra aula per a les nines grans i uns 
dormitoris per a les monges. 

Fins l'any 1975 les nines podien acabar tota l'EGB a l'escola, després va quedar com a pre-escolar i guarderia, amb quatre aules, fins que en el 1997 es va llevar el servei de guarderia. 

En el curs 1998 – 99 es va concertar l'aula de 5 anys, anant cada any, concertat una nova aula, fins a quedar en el 2000 com a un Centre d'Educació Infantil concertat de 3 a 5 anys, amb una aula de 2 anys sense concertar.